Cg phôi Đinh Văn Bôn

Bệnh viện:
  • Trung tâm IVF Hồng Ngọc
Chuyên khoa:
  • Chuyên gia phôi học
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Anh, Tiếng Việt
Kinh nghiệm:
  • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản
  •  Đào tạo liên tục về kỹ năng lab IVF tại khoa Y, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ đào tạo kỹ thuật nâng cao trong labo IVF – tại lab IVF Bệnh viện Phụ Sản TW