Bs Nguyễn Hồng Hạnh

Bệnh viện:
  • Trung tâm IVF Hồng Ngọc
Chuyên khoa:
  • Điều trị vô sinh hiếm muộn/IVF
  • Sản phụ khoa
  • Phẫu thuật nội soi
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Anh, tiếng Việt
Trình độ học vấn:
  • 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Hà Nội
  • 2015: Tham gia khóa đào tạo định hướng chuyên ngành sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
  • 2016: Tham gia khóa đào tạo Kiến thức và thực hành lâm sàng trong hỗ trợ sinh sản – Khoa Y đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
  • 2018: Thạc sĩ chuyên ngành sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội
  • 2018: Tham gia khóa đào tạo phẫu thuật nội soi và siêu âm trong Sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương.