Bs Nguyễn Hồng Hạnh

Bệnh viện:
  • Trung tâm IVF Hồng Ngọc
Chuyên khoa:
  • Bác sĩ đa khoa
  • Hỗ trợ sinh sản
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Anh, tiếng Việt
Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Hà Nội
  • Được đào tạo về hỗ trợ sinh sản – Trung tâm Crest Khoa Y – ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh