Cg phôi Hoàng Thị Thuận

Chức vụ:
  • Phó phòng LAB – Trung tâm IVF Hồng Ngọc
Chuyên khoa:
  • Chuyên gia phôi học
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Anh, tiếng Việt
Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Chứng chỉ đào tạo liên tục về kĩ năng lab IVF tại khoa Y, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hành các kỹ thuật nâng cao trong labo IVF  tại lab IVF- Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương
Kinh nghiệm:
  • 2016-2018: Trưởng phụ trách chuyên môn tại lab IVF Nghệ An
  • Trực tiếp chuyển giao công nghệ từ các chuyên viên labo IVF- Bệnh viện Phụ sản Trung Ương tại Nghệ An.
  • 2018 – nay: phòng Lab – Trung tâm IVF Hồng Ngọc