Bs Vũ Viết Hoàng

Bệnh viện:
  • Trung tâm IVF Hồng Ngọc
Chuyên khoa:
  • Điều trị vô sinh hiếm muộn / IVF
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Anh, tiếng Việt
Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
  • Được các chuyên gia đạt tiêu chuẩn châu Âu đào tạo