Bs Nguyễn Bình Dương

 Bệnh   viện:
  • Trung tâm IVF Hồng Ngọc
 Chuyên   khoa:
  • Điều trị vô sinh hiếm muộn / IVF
 Ngôn   ngữ:
  • Tiếng Anh, Tiếng Séc, tiếng Việt
 Trình độ  học vấn:
  • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
  • Được đào tạo về vô sinh tại Cộng hòa Séc
  • Thực tập sinh tại Khoa Sản Phụ – đại học y Charles 1 tại Apolinar, Praha
  • Thực tập sinh tại Hệ thống trung tâm IVF GENNET và Trung tâm IVF FertiCare – các cơ sở điều trị hiếm muộn tiêu chuẩn cao tại Châu Âu.