Bs Phan Hải Anh

Bệnh viện:
  • Trung tâm IVF Hồng Ngọc
Chuyên khoa:
  • Điều trị vô sinh hiếm muộn / IVF
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược Hải Phòng
  • Chứng chỉ Siêu âm tổng quát tại Đại học Y dược Hải Phòng
  • Chứng chỉ Siêu âm cơ bản trong Sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội
  • Thực hành Sản phụ khoa cơ bản tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 
  • Tham gia khóa lâm sàng trong IVF tại Đại học Y Hà Nội