Thông tin liên lạc

0915960139 - 0915330016

+(84-24) 3927 5568 ext 2221/2234

55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

arthongngoc@hongngochospital.vn

Đăng ký tư vấn miễn phí