GIỚI THIỆU

DỊCH VỤ

KIẾN THỨC

TIN TỨC

LIÊN HỆ

NHỮNG EM BÉ CỦA CHÚNG TÔI

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

ĐĂNG KÝ TIÊM VẮCXIN COVID-19 CHO KHÁCH HÀNG IVF HỒNG NGỌC

Lưu ý:
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được xếp lịch chính xác.
Cột * là thông tin bắt buộc.

Thông tin của Vợ

Đăng ký ngay

Lưu ý:
- Khách hàng vui lòng phải có kết quả test nhanh tại Hồng Ngọc còn hiệu lực trước khi vào tiêm
- Khách hàng nhận được tin nhắn SMS của bệnh viện mới được coi là đăng ký thành công.

Thông tin của Chồng

Thông tin nơi ở hiện tại