Vũ Đình Chất

Vũ Đình Chất

Bệnh viện:
  • Trưởng phòng LAB – Trung tâm IVF Hồng Ngọc
Chuyên khoa:
  • Chuyên gia phôi học
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Anh, Tiếng Séc, tiếng Việt
Trình độ học vấn:
  • Chuyên gia phôi học được đào tạo tại Cộng hòa Séc.
  • Được cấp Chứng chỉ Phôi của Liên minh châu Âu (EU).
Kinh nghiệm:
  • 4 năm làm việc tại phòng LAB – Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bạch Mai.
  • Hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.