Bs Nguyễn Bình Dương

Bs Nguyễn Bình Dương

Bệnh viện:
  • Trung tâm IVF Hồng Ngọc
Chuyên khoa:
  • Điều trị vô sinh hiếm muộn / IVF
Ngôn ngữ:
  • Tiếng Anh, Tiếng Séc, tiếng Việt
Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
  • Được đào tạo về vô sinh tại Cộng hòa Séc