Bản đồ Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh

Address

55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

Telephone

+(84-4) 3927 5568 ext 0

Fax

(84-4) 3716 2988

Email

info@hongngochospital.vn

bando-55-Yenninh-GIF-Sua-05-2013

Google map yên ninh

Xem Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc ở bản đồ lớn hơn
Bản đồ Phòng khám đa khoa Bệnh viện Hồng Ngọc - Keangnam

Address

Keangnam Landmark 72, Khu B1, Đường Phạm Hùng, Hà Nội

Telephone

+(84-4) 3927 5568 ext 8

Fax

(84-4) 3716 2988

Email

info@hongngochospital.vn

bando-keangnam-GIF-Sua-05-2013

Google map keangnam